Driften af KreativBelysning.dk har ikke kunne opret holdes grundet Covid-19 og vi har må se os nødsaget til at lukke.